Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa Projektu:

Rozwój przedsiębiorstwa BEZPOL Sp. z o.o. poprzez uruchomienie innowacyjnej
linii produkcyjnej w celu wprowadzenia na rynek nowej gamy produktów - przekładników prądowych

 

Nazwa Beneficjenta:

BEZPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu: 1 622 000,00

Wartość dofinansowania: 794 780,00  

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Copyrights © 2015 Bezpol Sp. zo.o.